top of page
S30-Emptiness_100.jpg
tempFileForShare_20210209-142340.jpg

Martin Broeze

Kunstfotograaf

Vorm en context

'Vorm is leegte, leegte is vorm'

Martin is kunstfotograaf in hart en nieren. In zijn werk houdt hij zich voornamelijk bezig met vorm en de beleving daarvan. Dat komt ook sterk tot uiting in de techniek die hij daarbij gebruikt - 'Multiple Layered Images Blending'- waarbij zijn fotografische beelden zijn opgebouwd uit verschillende lagen, die tezamen een spannend en intrigerend beeld vormen. Martin is daarbij altijd op zoek naar het spanningsveld tussen die verschillende vormen en de herkenbaarheid daarvan.

Vorm en waarneming - 'ík zie er niets in'

De vormen kunnen namelijk alleen waargenomen worden dankzij de omgeving die hen definieert en waar zij onlosmakelijk deel van uitmaken. Vormen zijn heel persoonlijk, iedereen ziet weer andere vormen. Binnen één cultuur zullen veel vormen wel een gemeenschappelijke herkenbaarheid hebben, maar ook dan zal een vorm zoals 'stoel' niet altijd dezelfde beleving oproepen. 

Vorm en betekenis - 'leegte of niet-vorm'
Emptiness Gallery - the series

Door een beeld een bepaalde reductie te geven kan in de belevingswereld van de toeschouwer chaos ontstaan, en zal niet door het beeld worden uitgedaagd om vormen te onderscheiden. Ook kan door juist het beeld te verrijken met herkenbare vormen de toeschouwer weer teveel informatie krijgen, waardoor de waargenomen vormen overduidelijk zijn, zodat de niet-vormen niet meer worden waargenomen.  In beide gevallen kan het spanningsveld wegvallen, maar dit is voor iedereen weer anders.

 

Martin is in zijn werk en de vorming daarvan altijd op zoek naar ZIJN eigen grens tussen betekenis en betekenisloosheid.

Het laatste anderhalf jaar heeft Martin bij zijn zoektocht naar vorm en leegte de prachtige Emptiness Gallery series doen ontstaan. Verschillende series vormen en beelden waarin het spanningsveld goed zichtbaar is. Bezoek zijn website voor meer !

Meer informatie over Martin Broeze? ga dan naar zijn website www.martinbroeze.nl of kom zijn expositie bezichtigen bij CaroArtGallery!

20210518_113711.jpg
bottom of page